Showing posts with label value. Show all posts
Showing posts with label value. Show all posts

Bạn đáng giá bao nhiêu

Tiến bộ mỗi ngày là mục tiêu quan trọng nhất. Bạn phải học và làm để ngày mai bạn biết nhiều hơn ngày hôm qua, năm sau bạn làm được những việc mà năm trước chưa biết làm.
Đây là câu nói mình vừa mới sưu tầm được khi đọc qua vài bài báo.

Giá trị của bạn sẽ là cái quyết định đến mức lương của bạn cũng như bao nhiêu tiền bạn có thể kiếm được. Giá trị của bạn càng cao thì khả năng kiếm tiền của bạn càng dễ dàng hơn. Người khác trả tiền cho bạn để làm cái gì đó thì bạn sẽ phải có khả năng làm được nhiều hơn cái người ta trả cho bạn hoặc người ta sẽ tìm người khác, vì ai cũng muốn có lợi nhuận.

Vậy giá trị của bạn là cái gì?
Là trong một giờ bạn có thể tạo ra được thứ gì đó giúp mang lại lợi nhuận hay không ($9 hay $10)? Trong một tháng bạn có khả năng tạo ra thứ mang lại lợi nhuận $1000 hay $10.000 không?
Là khả năng giải quyết vấn đề mà người ta không thể giải quyết, đó là lí do vì sao người ta cần bạn.
Là khả năng làm nhanh hơn, tốt hơn những thứ người khác có thể làm.

Vậy bạn muốn lương cao hơn, muốn kiếm nhiều tiền hơn. Hãy nâng cao giá trị bản thân mình. Khi đó người ta sẽ không ngần ngại bỏ ra $10.000 hay $20.000 nếu bạn có thể đem lại cho người ta $30.000.

Còn nếu giá trị của bạn thấp hơn mức lương bạn muốn thì hãy đừng vội đòi hỏi. Bạn không có gì làm điểm tựa, không có gì để chứng minh thì chả ai tin bạn.