Showing posts with label intro. Show all posts
Showing posts with label intro. Show all posts

Bắt đầu viết như chong chóng

Thú thực giờ đã là 5h sáng rồi, mai thi môn Tư tưởng mà chạy tận Thủ đức nên mình chả dám ngủ. Một phần để ôn, một phần sợ dậy muộn rồi lại rớt thêm lần nữa. Mang tiếng ôn chứ có được chữ nào vô đầu. Hết lướt face, web và giờ thì đang chăm chút cho cái blog này.

Mình nhiều khi rảnh rỗi quá nên cứ thích viết này viết kia. Cũng hi vọng một ngày nào đó nhiều người biết đến. Không biết là bao mùa thu nữa. Thế nhưng đam mê chia sẻ nên nó vậy.

Blog mình viết về cái gì? Thì toàn chuyện đời mình, chuyện xã hội này kia, viết về trải nghiệm...Lúc đầu mình định viết bằng tiếng Anh nhưng nghĩ lại mấy cái viết toàn ở Việt Nam mà viết bằng TA thì nó kì kì nên thôi quyết định viết bằng TV cho nó lành. Tuy nhiên mình mà hứng lên là cũng quất vài bài TA cho nó mầu mè.

I want share to help someone by my experience

In my life, I see and do many thing, meet people and work with them everywhere. I also get stuck with new problem, then I tried to find solution from others. Some where in the world, there are always people that have the same issues like me. By this way, I will not waste my time with trial and error. It is easier to solve problem with least time.

This is reason why I often note what I do to get rid of terrible mess. I hope someone can find it if they are in similar situation. I feel so happy if it is useful.

However, not all of us is kind, some people don't like to share what they learn and experience. Maybe they don't want other to be better them or they don't have enough time.

So, I want to be a person who can bring others happiness even only a little. I will learn learn and write everyday. Blog is where contains all my stuff in my life. It is also the way I find friends have the same hobby, passion. That is reason why my blog iwantshare was build.

Happy reading!


Top link to set template for blogspot

Now we have so much option for our blog. Even we can make own template. But I think it will take me so much time to do. Finnally, I decide to focus on content and something avaiable for free.

https://gooyaabitemplates.com/free-blogger-templates/page/2/
65 termplate free
http://galauness-demo.blogspot.in/

How about storage in blogspot
http://farmnwife.com/almost-never-run-out-of-storage-on-blogger.html

Add paginate for blog if it is not exist
http://helplogger.blogspot.com/2014/04/how-to-add-numbered-page-navigation-widget-for-blogger.html

Some templates I like
https://gooyaabitemplates.com/semplicemente-blogger-template/