Showing posts with label english. Show all posts
Showing posts with label english. Show all posts

Chuyện Verbling

Cách đây một năm trong một lần tình cờ biết đến Verbling - một trang học ngoại ngữ, luyện nói. Nó có một chức năng community là tạo group google hangout để mọi người chat với nhau mà không cần tốn phí. Hồi ấy tiếng Anh của tôi nhờ đó khá lên nhiều, quen biêt thêm nhiều người mới.

Bẵng đi một thời gian, nó thông báo ngừng hoạt động chức năng này vào tháng 4/2017. Hơi bất ngờ vì tôi nghĩ rằng chắc nó thấy người ta dùng miễn phí nhiều quá mà không ai đăng kí học nói có phí do vậy nó dẹp đi. Nhưng cho đến hôm nay tôi mới chợt nhận ra sự thật.

Số là tôi cũng ham hố, thấy Verbling nó die chức năng ấy rồi thiết nghĩ mình cũng có thể tạo ra một trang tương tự. Hí hửng lên kế hoạch, thiết kế. Lúc research để dùng API Google Hangout thì chợt phát hiện nó bắt đầu không support cho việc làm app bắt đầu từ 4/2017. Haha, thì ra đây mới là nguyên nhân vì sao Verbling community nó ngừng hoạt động. Thế là mọi kế hoạch đang làm dở của tôi cũng bị vỡ vụn.Tuy nhiên kế hoạch cũng đã chuyển sang một cách tiếp cận khác có thể vẫn dùng Google Hangout. Hi vọng sớm ngày release sản phẩm.