Showing posts with label download mp3 youtube. Show all posts
Showing posts with label download mp3 youtube. Show all posts

Youtube tips

Dưới đây là nhưng youtube tips mà mình thấy hay và hữu ích muốn chia sẻ lại

1. Download không cần phần mềm hỗ trợ

Giả sử bạn có link video như thế này
https://www.youtube.com/watch?v=lRhvMsNh2I0 

Bạn thêm ss vô như vậy là youtube sẽ tự chuyển đến trang download.
https://www.ssyoutube.com/watch?v=lRhvMsNh2I0

2. Tải mp3 của video

Tương tự với link trên nếu muốn tải mp3 thì bạn thêm to vô link gốc
https://www.youtubeto.com/watch?v=lRhvMsNh2I0

3. Tải một đoạn bất kì trong video

Nhiều khi xem video có thời lượng cả tiếng hai tiếng, nhưng chỉ có một vài đoạn hấp dẫn, hoặc một đoạn nhạc muốn lưu lại. Chả nhẽ ngồi download cả video rồi cắt ra.
Không cần thiết vì trên mạng có nhiều website hỗ trợ ta.
+ Bạn vào trang http://www.clipconverter.cc/ sau đó copy url video bạn cần cắt vô - nhấn Continue
+ Chọn định dạng bạn muốn
+ Download ngay hoặc Convert
+ Để Convert, bạn chọn định dạng, sau đó chọn thời gian bắt đầu và kết thúc . Cuối cùng là nhấn nút Start
+ Cuối cùng là download. Mình khuyên bạn không nên download bằng trình duyệt vì nó chạy rất chậm. Bạn nên cài IDM khi nhấn nút Download,  IDM sẽ tự động lấy link và tải.
+ Xem video tham khảo
https://www.youtube.com/watch?v=EmXgpVuwdcY

Thành quả của mình
https://www.youtube.com/watch?v=Xj02FJ8J28Y&feature=youtu.be
Có thể bạn muốn xem:
http://www.iwantshare.cf/2016/06/nhung-tinh-nang-cua-facebook-ma-ban-co.html