Showing posts with label blog. Show all posts
Showing posts with label blog. Show all posts

Cách thêm công cụ tìm kiếm cho blogger

Tôi có một các blogspot như thế này, muốn tìm kiếm kiểu như của google, tức là nhập vào từ khóa nó hiển thị tất cả các trang trong blog có từ khóa đó nhưng nhìn rất chi hấp dẫn không như kiểu tìm truyền thống.

Khi nhập từ khóa: review

- Kiểu truyền thống mặc định:
- Kiểu giống google: wao, rất cool luôn


* Các bước thực hiện

- Vào trang: https://cse.google.com/cse/create/new đây là trình tạo search engineer của blogger. Tạo mấy thứ cần thiết để nhận một đoạn code, đoạn code này sẽ được dùng để generate kết quả như trên hình.

- Tạo trang mới trong blogger: ví dụ search.html. Sau đó paste đoạn code này vào trang đó, nhớ chuyển sang chế độ HTML trước khi paste.

- Vào phần chỉnh sửa template blog của mình, tìm bằng từ khóa 'search' hoặc 'search-box' xem cái ô search trên trang của mình nó nằm ở đâu. Ta sẽ thấy một cái `<form action="yourdomain/p/search.html"> </form>` phần action đổi lại là đường link của trang mình tạo ở bước trên. Ở đây là: `yourdomain/p/search.html`


Bài viết tham khảo từ: Tích Hợp Google Search Cho Blogspot

Nếu một ngày blogspot của bạn bị google xóa thì sao?

Điều này chưa xảy ra với tôi nhưng theo tìm hiểu thì chuyện này rất có thể một ngày nào đó sẽ xảy ra với blog free của bạn. Tôi cũng suy nghĩ có nên chuyển qua wordpress hay chọn một host có trả phí thay vì free mãi. Thế nhưng chỉ là sở thích cá nhân nên free là hợp lí nhất rồi. Quan trọng là biết bảo vệ.

Để không rơi vào cảnh 'mất bò mới lo làm chuồng' thì tôi có rút trích lại các điều đã tham khảo:
+ Nội dung tốt
+ Thêm quyền admin cho một tài khoản gmail nữa của bạn. Phòng khi blog không bị khóa nhưng gmail bị khóa.
+ Thêm tên miền trả phí trỏ về blog, tùy chỉnh để tránh bị nhà mạng chặn (đang thử và sẽ viết một bài)
+ Sao lưu giao diện (google...)
+ Sao lưu data (google...). Nên một tuần hoặc 1 tháng 1 lần.

Nếu lỡ bị xóa blog và không khôi phục được thì khi import data vào blog mới cần import < 50 bài một ngày. Còn không google sẽ cho đó là spam.