Lúc này

Đôi khi khi kết quả không phải thứ khiến  hạnh phúc nhất, mà là quá trình cùng nhau trải qua, vui buồn, khó khăn, ganh ghét, đố kị và tất cả những cảm xúc trong thời gian ấy. Có một người anh mình rất ngưỡng mộ đã nói rằng mọi thứ đều là đánh đổi. Con người ta không thể có tất cả mọi thứ, có những khi phải mất đi một thứ gì đó để có được những thứ khác. Nhưng cũng là một thách thức để nhận ra liệu những sự đánh đổi ấy có thực sự đáng không?


Post a Comment