Khổ luyện

Muốn thành công hơn 100 người khác tất nhiên bạn phải nỗ lực gấp trăm lần
Muốn thành công sớm hơn 100 người khác tất nhiên bạn phải làm mọi thứ nhanh hơn người khác
Muốn hiểu biết hơn 100 người khác dĩ nhiên phải học nhanh hơn người khác
Muốn khiến 100 người nể phục và đồng hành thì phải có những thứ họ k có

Lao động chính là thứ khiến con người ta giỏi hơn, tốt hơn, giàu có hơn, trưởng thành hơn, gần nhau hơn. Thực hành nhiều hơn, tạo dựng nhiều hơn để mang lại những thành tựu lớn lao. Chưa bao giờ cho phép bản thân trở nên lười biếng. Tuổi trẻ là lúc để bản thân phấn đấu, để trưởng thành. Tuổi trẻ không phải là lúc dành mọi thời gian  cho  sự  tận hưởng, cho những nhàn nhã của bản thân. 

Post a Comment