Biết làm sao

Mọi thứ dường quá tải, mệt mỏi, đầu óc cứ như có cái gì đó ghim lại. Có rất nhiều thứ k thể nói với ai, cũng phải chăng thế mà mỗi ngày cảm thấy nặng nề hơn. Công việc hay tình cảm đều có một cái gì đó không ổn. Có những ranh giới mình không thể nào phân biệt rạch rồi. Rồi những quyết định của mình là đúng hay sai. Cũng may có thằng bạn gọi điện nói chuyện cộng với một chút men bia nên cũng nhẹ lòng hơn.


Post a Comment