Đôi lúc cũng cần có chút động lực
Mọi thứ đều cần luyện tập, dù là bất kì kĩ năng nào: thể chất hay trí tuệ.
Post a Comment