Cách thêm công cụ tìm kiếm cho blogger

Tôi có một các blogspot như thế này, muốn tìm kiếm kiểu như của google, tức là nhập vào từ khóa nó hiển thị tất cả các trang trong blog có từ khóa đó nhưng nhìn rất chi hấp dẫn không như kiểu tìm truyền thống.

Khi nhập từ khóa: review

- Kiểu truyền thống mặc định:
- Kiểu giống google: wao, rất cool luôn


* Các bước thực hiện

- Vào trang: https://cse.google.com/cse/create/new đây là trình tạo search engineer của blogger. Tạo mấy thứ cần thiết để nhận một đoạn code, đoạn code này sẽ được dùng để generate kết quả như trên hình.

- Tạo trang mới trong blogger: ví dụ search.html. Sau đó paste đoạn code này vào trang đó, nhớ chuyển sang chế độ HTML trước khi paste.

- Vào phần chỉnh sửa template blog của mình, tìm bằng từ khóa 'search' hoặc 'search-box' xem cái ô search trên trang của mình nó nằm ở đâu. Ta sẽ thấy một cái `<form action="yourdomain/p/search.html"> </form>` phần action đổi lại là đường link của trang mình tạo ở bước trên. Ở đây là: `yourdomain/p/search.html`


Bài viết tham khảo từ: Tích Hợp Google Search Cho Blogspot
Post a Comment